Restoran Gušti Mora, Beograd

Instalacija i montaža rashladnih komora i sistema za klimatizaciju Restorana Gušti mora u Beogradu