Restoran Grafičar, Beograd

Restoran Grafičar na Senjaku već decenijama spada među podrazumevane kada se kaže “beogradski restorani”. Kako bi gostima i u narednim decenijama ponudio potpuni užitak, renoviran je u skladu sa savremenijim trendovima u ugostiteljstvu.

Naša kompanija doprinela je stvaranju prijatne atmosfere klimatizovanjem celokupnog restorana.