BIG Fashion Outlet, Inđija

Najveći outlet šoping centar pružio nam je poverenje pa je za kompletno održavanje i servisiranje klima uređajima u lokalima Big Fashion Outlet Centra zadužena naša kompanija.

Svim postojećim i novim zakupcima lokala stojimo na raspolaganju za sve usluge u delu klimatizacije i ventilacije.