JKP Parking Servis

JKP Parking Servis

Naša kompanija je bila angažovana na izgradnji poslovnih objekata B, C i D proširenog međunarodnog terminala u Beogradu.

Kao osnovni izvor grejanja koriste se Daikin toplotne pumpe. U prostorijama u kojima je predviđeno grejanje i hlađenje ugrađeni su Daikin kasetni uređaji u spuštenom plafonu prostorija.

Za ventilaciju prostorija izabrani su rekupertori, proizvođača Daikin, koji omogućuju kvalitetnu izmenu vazduha.

Sve novosti